คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Our Projects


ตัวอย่างหน้างานจริงโดยการออกแบบจากทีมงาน บริษัท วิคเตอร์ ไลทติ้ง

Victor

     งานออกแบบ ป้ายไฟ และระบบไฟส่องสว่างให้กับ Pizza Company

 

งานออกแบบตกแต่งภายใน และระบบไฟส่องสว่างให้กับ Black Canyon coffee

Victor

     งานออกแบบภายใน ป้ายไฟ และระบบไฟส่องสว่างให้กับ  AIS

 

Victor

     งานออกแบบภายใน ป้ายไฟ และระบบไฟส่องสว่างให้กับ Sizzler

 

งานออกแบบตกแต่งภายใน ป้ายไฟ และระบบไฟส่องสว่างให้กับ Swensen's